Showing 1–12 of 14 results

-14%
220,000 190,000


 • Truyền sáng: 15%
 • Cản hồng ngoại: 85%
 • Cản tia cực tím: 99%
 • Cấu tạo: 2ply/1.5mil
 • Màu phim: Xanh Bạc
Đã bao gồm thi công

650,000


 • Truyền sáng: 70%
 • Chống hồng ngoại: 94%
 • Chống UV: 100%
 • Cấu tạo: 2ply/2mil
 • Màu sắc: Xanh ngọc
Đã bao gồm thi công

-14%
220,000 190,000


 • Truyền sáng: 5%
 • Cản hồng ngoại: 94%
 • Cản tia cực tím: 99%
 • Cấu tạo: 2ply/1.5mil
 • Màu phim: Bạc
Đã bao gồm thi công

-13%
230,000 200,000


 • Truyền sáng: 30%
 • Cản hồng ngoại: 78%
 • Cản tia cực tím: 99%
 • Cấu tạo: 2ply/1.5mil
 • Màu phim: Bạc ánh xanh
Đã bao gồm thi công

-17%
290,000 240,000


 • Truyền sáng: 13%
 • Cản hồng ngoại: 87%
 • Chống UV: 99%
 • Cấu tạo: 2ply/1.5mil
 • Màu phim: Mặt ngoài : xanh sẫm (hoặc bạc)  / Mặt trong : bạc (hoặc xanh sẫm ) 
Đã bao gồm thi công

-10%
550,000 495,000


 • Truyền sáng: 53%
 • Chống hồng ngoại: 95%
 • Cản tia cực tím: 99.9%
 • Cấu tạo: 2ply/2mil
 • Màu phim: Xám ánh xanh
Đã bao gồm thi công

-16%
380,000 320,000


 • Truyền sáng: 5%
 • Chống hồng ngoại: 85%
 • Cản tia cực tím: 99%
 • Cấu tạo: 2ply/2mil
 • Màu phim: Đen
Đã bao gồm thi công

-12%
430,000 380,000

 • Truyền sáng: 15%
 • Cản hồng ngoại: 95%
 • Phản quang: 10%
 • Cản tia cực tím: 99.5%
 • Cấu tạo: 2ply/2mil
 • Màu phim: Đen
Đã bao gồm thi công

250,000

 • Truyền sáng: 15%
 • Cản hồng ngoại: 55%
 • Cản tia cực tím: 99%
 • Cấu tạo: 2ply/2mil
 • Màu phim:  đen 
Đã bao gồm thi công

-16%
280,000 235,000


 • Truyền sáng: 17%
 • Cản hồng ngoại: 52%
 • Cản tia cực tím: 99%
 • Cấu tạo: 2ply/2mil
 • Màu phim: Màu xám đen
Đã bao gồm thi công

-10%
550,000 495,000


 • Truyền sáng: 18%
 • Cản hồng ngoại: 93%
 • Phản quang: 10%
 • Cản tia cực tím: 100%
 • Cấu tạo: 2ply/2mil
 • Màu phim: Đen
Đã bao gồm thi công

-10%
550,000 495,000


 • Truyền sáng: 35%
 • Cản hồng ngoại: 95%
 • Phản quang: 12.5%
 • Cản tia cực tím: 100%
 • Cấu tạo: 2ply/2mil
 • Màu phim: Đen trung tính
Đã bao gồm thi công

error: Không được quyền copy nội dung !
0938.891.831
Nhấp Gọi Miễn Phí